close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนทรัพยากรน้ำ (ดาวน์โหลดไฟล์)
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบํญญัติน้ำบาดาล พ.ศ 2520 187
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 474
3 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ. น้ำบาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ 2561 368
4 ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ 1033
5 สรุปการจัดกิจกรรมเนื่องในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 624