close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based lntegity and Tranparency Assessment :EBIT การประเมินความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 หัวข้อ EB4(4) 183
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 295
3 ดาวน์โหลดไฟล์โครงการปิดทองหลังพระ 2559 390
4 ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 58 348
5 แบบฟอร์มโครงการของบจังหวัดปี 61 426
6 แบบฟอร์มโครงการกลุ่มจังหวัด 448
7 แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 773
8 แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 1051
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 712
10 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1241
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2