close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลดไฟล์)
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 (โดย ทสจ.นครราชสีมา) 147
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 85
3 โครงการ "โคราช... ก้าวเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Korat Low Carboon City)" 115
4 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องผลการประเมินความสะอาดกลุ่มเป่าหมาย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2556 253
5 ทะเบียนรายงานผลการประกวดระดับอำเภอให้จังหวัด เดือนกันยายน 2556 และหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ 277
6 (หนังสือหน้าสนใจของกลุ่มงาน) คู่มือจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ และคู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน 124
7 สรุปกลุ่มเป้าหมายประกวด(โคราชเมืองสะอาด 2556) 243
8 ตัวอย่างของการกรอกข้อมูลต่างๆ 400
9 แผนการดำเนินการโครงการฯ และแนวทางการยืมเงิน (โคราชเมืองสะอาด 2556) 525
10 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสะอาดกลุ่มเป้าหมาย (โคราชเมืองสะอาด 2556) 605